OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi w zakresie transportu sanitarnego

Dodane przez ania dnia 24 marca 2015 w kategorii 5. Przetargi

Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego, transportu krwi oraz materiałów do badań dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Dodane przez zsm dnia 16 marca 2015 w kategorii 5. Przetargi

Polska-Częstochowa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe  2015/S 052-091074 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Konkurs ofert na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich

Dodane przez ania dnia 9 marca 2015 w kategorii 5. Przetargi, 6. Wyniki przetargów

 

 

 

Dyrektor SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych Miejskiego Szpitala Zespolonego według podziału na Pakiety od I – XI.

OGŁOSZENIE

WYNIKI KONKURSU

ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP (t. j.: Dz. U. z 2013 r, poz.907 z póżn. zm.)

Dodane przez zsm dnia 27 lutego 2015 w kategorii 5. Przetargi, 6. Wyniki przetargów

Na wykonanie i dostawę materiałów reklamowych stanowiących element promocji projektu pn. ,,Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie”

WYJAŚNIENIA

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Konkurs Ofert udzielanie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych

Dodane przez ania dnia 17 lutego 2015 w kategorii 5. Przetargi, 6. Wyniki przetargów

 

 

Dyrektor SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych Miejskiego Szpitala Zespolonego według podziału na Pakiety od I – XI.
W konkursie ofert mogą brać udział podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Dostawa implantów dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego

Dodane przez ania dnia 6 lutego 2015 w kategorii 5. Przetargi

 

Dostawa implantów dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 z podziałem na 2 pakiety.

 

OGŁOSZENIE

WYJAŚNIENIA

WYNIKI