Zakup sterylizatora parowego wraz z wyposażeniem

Dodane przez ania dnia 22 kwietnia 2015 w kategorii 5. Przetargi

Zakup sterylizatora parowego wraz z wyposażeniem – realizowany w ramach zadania pn. Zakup i montaż wyposażenia Centralnej Sterylizatorni w Miejskim Szpitalu Zespolonym,  ul. Mirowska 15 w Częstochowie

 

OGŁOSZENIE

Zpytanie ofertowe

Dodane przez ania dnia 8 kwietnia 2015 w kategorii 5. Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w trybie „ZAPYTANIA OFERTOWEGO”

Na wykonanie i dostawę materiałów reklamowych stanowiących element promocji projektu pn. ,,Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie” (II).

OGŁOSZENIE

WYJAŚNIENIA

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Dermatologicznej

Dodane przez ania dnia 7 kwietnia 2015 w kategorii 5. Przetargi, 6. Wyniki przetargów

 

 

Dyrektor SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Dermatologicznej oraz konsultacji z zakresu dermatologii.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy leków, gazów medycznych i podtlenku azotu

Dodane przez ania dnia w kategorii 5. Przetargi

Dostawa leków, gazów medycznych i podtlenku azotu dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego.

 

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI

  Załącznik nr 1 – Pakiety

ZMIANA SIWZ

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii

  Dodane przez ania dnia 31 marca 2015 w kategorii 5. Przetargi, 6. Wyniki przetargów

   

  Dyrektor SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

  Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego.

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi w zakresie transportu sanitarnego

  Dodane przez ania dnia 24 marca 2015 w kategorii 5. Przetargi, 6. Wyniki przetargów

  Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego, transportu krwi oraz materiałów do badań dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

  OGŁOSZENIE

  WYJAŚNIENIA

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW