Ogłoszenie o Konkursie Ofert

Dodane przez ania dnia 19 listopada 2014 w kategorii 5. Przetargi

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań radiologicznych w pracowniach rentgenodiagnostyki  Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o Konkursie Ofert

Dodane przez ania dnia w kategorii 5. Przetargi

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wraz z Poradniami: Preluksacyjną i Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej przy jednoczesnym zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii urazowo – ortopedycznej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Pracowni Ultrasonografii w Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.

OGŁOSZENIE

Oddział Pediatryczny już po gruntownym remoncie!

Dodane przez sekretariat dnia 17 listopada 2014 w kategorii 1. Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Bony miał miejsce gruntowny remont Oddziału Pediatrycznego. Inwestycja kosztowała blisko 1,8 mln zł.  Dyrektor MSZ Wojciech Konieczny wraz z Władzami Miasta dokonali uroczystego otwarcia Oddziału dnia 12 listopada.

Przebudowane zostały pomieszczenia oddziału na dwóch kondygnacjach. Na parterze utworzono dziecięcą izbę przyjęć z podziałem na część izolowaną oraz część ogólną.

W części izolowanej Oddziału Pediatrycznego powstały m.in. trzy sale dwuosobowe oraz izolatka ze śluzą, z bezpośrednimi dostępami do węzłów sanitarnych, a także gabinet lekarski, punkt pielęgniarski oraz pomieszczenie przygotowania leków. Na parterze znajduje się również pokój ordynatora, pielęgniarki oddziałowej i pokój obserwacyjny.

Na I piętrze powstała natomiast część ogólna oddziału, na której utworzono 10 sal dwuosobowych z bezpośrednim dostępem do węzła sanitarnego, izolatkę oraz salę trzyosobową podwyższonego nadzoru medycznego. Znajduje się tam również punkt pielęgniarski, gabinet lekarski i pomieszczenie przygotowania leków.

W ramach prac remontowych w pomieszczeniach pomalowano ściany, zamontowano podwieszane sufity, wymieniono okładziny ścienne i podłogowe, wykonano m.in. instalacje sanitarne, elektryczne, telefoniczne, komputerowe i przeciwpożarowe.

Oddział wyposażony został także w nowy sprzęt za ok. 200 tys. zł. Zakupiono m.in. urządzenia systemu przywoławczego, panele przyłóżkowe, urządzenie do systemu monitorującego pacjenta w salach, pompę próżniową, stanowiska do pielęgnacji niemowląt oraz rozkładane łóżka dla rodziców.

- Oprócz odpowiedniego sprzętu medycznego i fachowej opieki lekarza, w powrocie do zdrowia małych pacjentów bardzo ważną rolę odgrywa bliskość rodziców. Dlatego cieszę się, że na wyremontowanym oddziale, będą oni mogli w bardziej komfortowych niż dotychczas warunkach towarzyszyć swoim dzieciom- mówił prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Całkowity koszt inwestycji to 1 780 000 zł, z czego 1 700 000 zł pochodzi z budżetu miasta.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodane przez zsm dnia 14 listopada 2014 w kategorii 5. Przetargi

Na wykonanie i dostawę wraz z montażem tablic informacyjnych (3 sztuk ), pamiątkowych (3 sztuk), wywieszek przy drzwiowych (45 sztuk), oraz wykonanie i dostawę naklejek na sprzęt komputerowy (250 sztuk), naklejek na dokumenty (150 sztuk) oraz roll-up (3 sztuki) stanowiących element promocji projektu pn. ,,Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie”

WYJAŚNIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy sprzętu medycznego

Dodane przez ania dnia 7 listopada 2014 w kategorii 5. Przetargi

 

Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego  w Częstochowie – V część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

 

OGŁOSZENIE

WYJAŚNIENIA

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane rozbudowa sieci komputerowej

Dodane przez ania dnia 6 listopada 2014 w kategorii 5. Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa sieci komputerowej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI

WYJAŚNIENIA