ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP (t. j.: Dz. U. z 2013 r, poz.907 z póżn. zm.)

Dodane przez zsm dnia 27 lutego 2015 w kategorii 5. Przetargi

Na wykonanie i dostawę materiałów reklamowych stanowiących element promocji projektu pn. ,,Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie”

Konkurs Ofert udzielanie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych

Dodane przez ania dnia 17 lutego 2015 w kategorii 5. Przetargi

 

 

Dyrektor SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych Miejskiego Szpitala Zespolonego według podziału na Pakiety od I – XI.
W konkursie ofert mogą brać udział podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

OGŁOSZENIE

Dostawa implantów dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego

Dodane przez ania dnia 6 lutego 2015 w kategorii 5. Przetargi

 

Dostawa implantów dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 z podziałem na 2 pakiety.

 

OGŁOSZENIE

WYJAŚNIENIA

WYNIKI

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń

Dodane przez ania dnia 23 stycznia 2015 w kategorii 5. Przetargi, 6. Wyniki przetargów

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę części nieruchomości o łącznej powierzchni 89,60m2 w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12 z przeznaczeniem na przechowywanie odpadów medycznych.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Ogłaszenie konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z neurologii.

Dodane przez zsm dnia 22 stycznia 2015 w kategorii 5. Przetargi, 6. Wyniki przetargów

Dyrektor SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie, działając na podstawie art. 26 Ustawy    z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

WYNIKI

OGŁOSZENIE postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń

Dodane przez ania dnia 2 stycznia 2015 w kategorii 5. Przetargi, 6. Wyniki przetargów

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 35,69m2 w obiekcie przy ul. Bony 1/3 z przeznaczeniem ich na prowadzenie działalności handlowej artykułów spożywczych.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU