OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy jednorazowego sprzętu do zamkniętego systemu pobierania krwi

Dodane przez ania dnia 14 maja 2015 w kategorii 5. Przetargi

Dostawa jednorazowego sprzętu do zamkniętego systemu pobierania krwi
w technice próżniowej dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI

WYJAŚNIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Modernizacji dźwigów szpitalnych

Dodane przez ania dnia 8 maja 2015 w kategorii 5. Przetargi

 

 

Modernizacja dźwigów szpitalnych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie obejmującą wymianę dwóch dźwigów osobowych

wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano – instalacyjnych, w tym wykonanie wymiany instalacji zasilającej oraz wykonaniem dokumentacji projektowej wymienionego dźwigu.

 

OGŁOSZENIE

WYJAŚNIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy endoprotez i cementu kostnego

Dodane przez ania dnia 5 maja 2015 w kategorii 5. Przetargi

 

Dostawa endoprotez i cementu kostnego dla potrzeb Oddziału Urazowo – Ortopedycznego SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą
w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15.

 

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI

WYJAŚNIENIA

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Zakup sterylizatora parowego wraz z wyposażeniem

Dodane przez ania dnia 22 kwietnia 2015 w kategorii 5. Przetargi, 6. Wyniki przetargów

Zakup sterylizatora parowego wraz z wyposażeniem – realizowany w ramach zadania pn. Zakup i montaż wyposażenia Centralnej Sterylizatorni w Miejskim Szpitalu Zespolonym,  ul. Mirowska 15 w Częstochowie

 

OGŁOSZENIE

WYJAŚNIENIA

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Zpytanie ofertowe

Dodane przez ania dnia 8 kwietnia 2015 w kategorii 5. Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w trybie „ZAPYTANIA OFERTOWEGO”

Na wykonanie i dostawę materiałów reklamowych stanowiących element promocji projektu pn. ,,Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie” (II).

OGŁOSZENIE

WYJAŚNIENIA

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Dermatologicznej

Dodane przez ania dnia 7 kwietnia 2015 w kategorii 5. Przetargi, 6. Wyniki przetargów

 

 

Dyrektor SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Dermatologicznej oraz konsultacji z zakresu dermatologii.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE WYNIKÓW