Tekst alternatywny

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Wykaz Świadczonych Usług

1. Oddział Chorób Wewnętrznych ul. Mirowska 15 i ul. Mickiewicza 12.

Wykonywane procedury:
 diagnostyka i leczenie zachowawcze w zakresie chorób układu krążenia,
 chorób układu oddechowego,
 chorób gruczołu wydzielania wewnętrznego,
 cukrzycy,
 chorób układu pokarmowego,
 chorób krwi i układu krwiotwórczego,
 chorób metabolicznych,
 zaburzeń odżywiania i złego wchłaniania,
 zaburzeń wodno-elektrolitowych,
 diagnostyka spadku wagi ciała,
 diagnostyka i ocena stopnia zaawansowania chorób nowotworowych.

W strukturach oddziału przy ul. Mirowskiej 15 funkcjonuje:
1) pracownia EKG,
2) pracownia Holtera,
3) pracownia prób wysiłkowych.
W strukturach Oddziału przy ul. Mickiewicza 12 funkcjonuje:
1) pracownia EKG,
2) pracownia endoskopii.

2. Oddział Chirurgiczny Ogólny

Zadaniem oddziału jest leczenie i diagnostyka chorych wymagających ostrych lub planowanych zabiegów operacyjnych oraz jednostek chorobowych wymagających nadzoru chirurgicznego.

Wykonywane procedury:
 schorzenia jamy brzusznej (chirurgia żołądka i dwunastnicy, wyrostka robaczkowego, chirurgia wątroby i dróg żółciowych, chirurgia trzustki, chirurgia jelita grubego na każdym poziomie, z użyciem technik staplerowych, chirurgia przepuklin brzusznych, pachwinowych, również z użyciem wszczepów syntetycznych oraz operacji odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego przy użyciu staplerów,
 chirurgia naczyniowa (żylaki kończyn dolnych, przetoki tętniczo – żylne do dializoterapii),
 zabiegi doraźne w ramach ,,ostrego dyżuru”,
 zabieg wykonany techniką endoskopową/ laparoskopową,
 zakładanie opatrunków na rany.

3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Wykonywane procedury:
 leczenia urazów narządu ruchu,
 zabiegi ortopedyczne,
 osteotonie korekcyjne,
 endoprotezoplastyka stawów biodrowych, kolanowych,
 zabiegi artroskopowe stawów.

4. Oddział Urologiczny

Wykonywane procedury:
 oddział świadczy pełen zakres usług diagnostycznych i operacyjnych chorób układu moczowego,
 mało inwazyjne metody leczenia kamicy układu moczowego: PCNL, URS – laser operacyjny,
 leczenie operacyjne wad układu moczowego,
 pełen zakres operacji onkologicznych: metody mało inwazyjne, laparoskopowe z wykorzystaniem lasera,
 operacyjne leczenie przerostu prostaty TURP.
W strukturach oddziału, znajdują się:
1) Pracownia USG urologiczne –wykonuje badania i zabiegi z zakresu układu moczowo –płciowego.
2) Sala zabiegowa endoskopowa.

5. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wykonywane procedury:
 znieczulenie ogólne i przewodowe, wykonywane w zabiegach operacyjnych planowanych i nagłych w zakresie zabiegów ginekologiczno-położniczych, ortopedii i chirurgii urazowej, chirurgii ogólnej oraz urologii,
 konsultacje anestezjologiczne pacjentów przygotowywanych do zabiegów operacyjnych ze wszystkich oddziałów szpitala,
 zapewnienie opieki anestezjologicznej przy zabiegach ambulatoryjnych na terenie całego szpitala,
 prowadzenie chorych, chorych pooperacyjnych w stanie zagrożenia życia i zagrożonych niewydolnością wielonarządowa,
 leczenie zaburzeń oddechowych z zastosowaniem wentylacji zastępczej i wspomaganej,
 monitorowanie podstawowych funkcji życiowych,
 znieczulenia do zabiegów diagnostycznych i ambulatoryjnych.
 pododdział Wybudzeniowy zapewnia całodobowy nadzór i leczenie specjalistyczne ciężkich stanów pooperacyjnych.
 oddział Intensywnej Terapii zapewnia pełny zakres leczenia specjalistycznego
i całodobowy nadzór lekarsko-pielęgniarski dla pacjentów powyżej 18 roku życia,
w tym monitorowanie hemodynamiczne i zabiegi nerkozastępcze.

6. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc

Wykonywane Procedury:
 przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 zapalenia płuc,
 zapalenia opłucnej,
 rak płuc,
 astma oskrzelowa,
 zapalenie oskrzeli,
 gruźlica.
Oddział zaopatrzony jest w:
 pracownię bronchoskopową,
 pracownię spirometryczną,
 stanowisko tlenoterapii i aerozoloterapii.
Pacjenci po zakończonej hospitalizacji mogą skorzystać z kontynuacji leczenia w działającej przy szpitalu Poradni Gruźlicy i chorób Płuc i lub Ośrodku Domowego Leczenia Tlenem.

7. Szpitalny Oddział Ratunkowy

Pełni stały dyżur całodobowy. Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) udziela świadczeń zdrowotnych chorym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Świadczeń medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielają zarówno lekarze dyżurni oddziału jak również lekarze specjaliści z innych oddziałów szpitala.

Wykonywane procedury:
 udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia,
 udzielanie świadczeń medycznych poszkodowanym w stanach wyjątkowych
i katastrofach,
 dokonywania zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizowanie transportu do innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia specjalistycznego,
 współpraca ze służbami ratowniczymi w mieście i regionie,
 edukacja i promocja zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej.

8. Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy

Zadaniem oddziału jest kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób ośrodkowego układu nerwowego, wczesna rehabilitacja osób z chorobami neurologicznymi.

Wykonywane procedury:
 diagnostyka i leczenie schorzeń naczyniowych OUN – udary mózgu, przemijające zaburzenia krążenia mózgowego itp.,
 diagnostyka i leczenie zespołów bólowych i korzeniowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowo – dyskopatycznej kręgosłupa,
 diagnostyka i leczenie padaczek
 diagnostyka i leczenie chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i inne),
 diagnostyka i leczenie chorób nerwów obwodowych,
 diagnostyka i leczenie chorób mięśni oraz złącza nerwowo – mięśniowego,
 diagnostyka i leczenie bólów głowy
 diagnostyka guzów mózgu,
 diagnostyka i leczenie chorób demielinizacyjnych.

Pod Oddział podlegają:
1) Pracownia UDP,
2) Pracownia EEG z Holterem i WPW,
3) Pracownia EMG.

9. Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Wykonywane procedury:
 leczenie nietrzymania moczu:
• operacja podwieszenia cewki moczowej na taśmie – TOT,
• operacja podwieszenia pęcherza moczowego na siatce,
 leczenie obniżenia i wypadania narządów rodnych:
• podwieszenie przedniej ściany pochwy przy pomocy siatki – DTOT,
• operacja IVS prosterior (podwieszenie macicy i pochwy do więzadeł krzyżowo – kulszowych),
• operacja SSLF (podwieszenie pochwy do więzadła krzyżowo- kulszowego) przy wypadaniu pochwy ( po operacji całkowitego usunięcia macicy),
• operacje plastyczne pochwy i krocza,
 leczenie niepłodności:
• ocena drożności jajowodów,
• HSG,
 diagnozowanie narządu rodnego,
 zapewnia opiekę położniczą zgodnie z I poziomem referencyjności.

10. Oddział Neonatologiczny

Wykonywane procedury:
Io opieki zdrowotnej w systemie matka razem z dzieckiem (rooming-in) zapewnia opiekę zdrowotną nad noworodkiem. Odpowiednio wykwalifikowany personel medyczny oraz nowoczesny sprzęt medyczny umożliwia prowadzenie:
 resuscytacji noworodka na sali porodowej,
 przewidywanie, diagnostykę i ewentualne leczenie noworodków zagrożonych i chorych,
 obserwację, leczenie noworodków chorych oraz ich kwalifikację i transport do oddziałów o wyższym stopniu referencyjności.

11. Oddział Rehabilitacyjny

Wykonywane procedury:
 rehabilitacja pacjentów po: urazach, zabiegach operacyjnych narządu ruchu, amputacjach kończyn, ze schorzeniami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i stawów obwodowych zgodnie z wytycznymi NFZ dla oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej,
 ustalanie programów rehabilitacyjnych wraz z zaleceniami co do kontynuacji rehabilitacji.
Zakres świadczeń:
 zabiegi kinezyterapeutyczne,
 zabiegi fizykoterapeutyczne,
 masaż.

12. Oddział Pediatryczny

Wykonywane procedury:
 Oddział pediatryczny prowadzi rozpoznawanie, diagnostykę i leczenie schorzeń u pacjentów w wieku 0-18 lat.
 Układu oddechowego; zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli – schorzenia ostre, przewlekłe,
 Układu pokarmowego; biegunki infekcyjne i nieinfekcyjne, diagnostyka bólów brzucha, schorzenia wątroby i trzustki, diagnostyka i leczenie choroby wrzodowej, choroby pasożytnicze,
 Układu krążenia; diagnostyka wad układu krążenia, leczenie ostrych i przewlekłych schorzeń układu krążenia,
 Układu moczowego; diagnostyka wrodzonych wad układu moczowego, leczenie ostrych i przewlekłych infekcji układu moczowego,
 Układu nerwowego; diagnostyka bólów głowy, wad układu nerwowego, diagnostyka stanów napadowych, schorzenia dermatologiczne ostre i przewlekłe, schorzenia endokrynologiczne – wstępna diagnostyka, diagnostyka zaburzenia odżywiania i przemiany metabolicznej.

13. Oddział Dermatologiczny

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów w wieku od 18 roku życia ze schorzeniami z zakresu dermatologii i wenerologii.

Wykonywane Procedury:
 ciężkie postacie łuszczycy i przyłuszczyce,
 choroby alergiczne i świądowe (pokrzywki, osutki polekowe, atopowe zapalenia skóry, alergie kontaktowe, liszaj czerwony płaski),
 rumienie skórne (guzowaty, wielopostaciowy),
 owrzodzenia kończyn dolnych o różnej etiologii (w przebiegu niewydolności żylnej, cukrzycy, miażdżycy, zapalenia naczyń),
 choroby infekcyjne skóry (ciężkie postacie róży, półpasiec, powikłany świerzb, choroby ropne, uogólnione postacie grzybic),
 choroby pęcherzowe, kolagenozy skórne, chłoniaki skórne, fotodermatozy,
 ciężkie odmiany trądzików (ropowiczy, odwrócony, różowaty),
 zakażenia przenoszone drogą płciową.

14. Oddział Psychiatryczny Dzienny

Wykonywane procedury:
 zapewnienie leczenia pacjentom w zakresie zaburzeń psychicznych, zaburzeń nastroju oraz zaburzeń nerwicowych jak i innych ewentualnie współistniejących schorzeń,
 prowadzenie obserwacji i postępowania diagnostycznego u pacjentów u których na podstawie badań ambulatoryjnych podejrzewa się psychozę lub inne poważne zaburzenia psychiczne, a nie stwierdza się konieczności hospitalizacji całodobowej, stosowanie metod leczniczych trudnych do przeprowadzenia w domu pacjenta, a nie wymagających całodobowej, stałej opieki,
 kontynuowanie leczenia poszpitalnego i readaptacji u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wypisanych ze szpitala całodobowego, u których końcowy etap leczenia zapoczątkowanego w szpitalu nie wymaga całodobowej opieki, wymaga natomiast bardziej intensywnej opieki niż może zapewnić poradnia zdrowia psychicznego,
 prowadzenie readaptacji metodami wymagającymi szczególnie korzystnego środowiska w ciągu części dnia, względnie odpowiedniego zajęcia, bez zrywania ze środowiskiem domowym, współpraca z placówkami lecznictwa psychiatrycznego, jak również z rodzinami pacjentów i innymi instytucjami.

15. Oddział Geriatryczny

Oddział Geriatryczny diagnozuje, leczy i orzeka o stanie zdrowia pacjentów powyżej 65 roku życia.

Wykonywane procedury:
 diagnostyka i leczenie zachowawcze w zakresie chorób układu krążenia,
 chorób układu oddechowego,
 chorób układu pokarmowego,
 prowadzi całościową diagnostykę i leczenie chorób wpływających na pogorszenie stanu funkcjonalnego pacjenta geriatrycznego w sytuacji, gdy procedury te są trudne lub niemożliwe do przeprowadzenia w warunkach ambulatoryjnych;
 planuje dalsze leczenie, pielęgnację, postępowanie fizjoterapeutyczne i opiekę środowiskową we współpracy z lekarzem rodzinnym;
 kwalifikuje i przygotowuje pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie planowym;
 działa na rzecz poprawy komfortu życia w przypadkach schorzeń nieuleczalnych, postępujących;
 edukuje pacjenta, jego rodzinę lub opiekunów odnośnie postępowania wobec choroby i sposobu prowadzenia leczenia;
 po uruchomieniu poradni geriatrycznej, umożliwi pacjentom po hospitalizacji opiekę tej poradni;

16. Zakład opiekuńczo-leczniczy

Wykonywane procedury:
 okresowe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacją leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, a nie wymagają dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym. Jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności, brak samodzielności w samoopiece i samo pielęgnacji, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, osoba taka powinna przebywać w ZOL,
 w ZOL hospitalizowani są pacjenci, którzy w ocenie opartej na skali Barthel uzyskali 40 punktów lub mniej,
 świadczenia zdrowotne finansowane są przez NFZ, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent -zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Miejski Szpital Zespolony zapewnia również opiekę ambulatoryjną w poniżej wymienionych komórkach medycznych:

1. Poradnia Kardiologiczna
2. Poradnia Leczenia Bólu
3. Poradnia Proktologiczna
4. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
5. Poradnia Chirurgii Ogólnej
6. Poradnia Preluksacyjna
7. Poradnia Gastroenterologiczna
8. Poradnia Urologiczna
9. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
10. Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem
11. Poradnia Diabetologiczna ul Mirowska
12. Poradnia Diabetologiczna ul Bony
13. Poradnia Ginekologiczna
14. Poradnia Rehabilitacyjna
15. Poradnia Neurologiczna
16. Poradnia Dermatologiczna
17. Poradnia Zdrowia Psychicznego
18. Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii
19. Pracownia rentgenodiagnostyki ul: Mirowska, Mickiewicza, Bony
20. Pracownia ultrasonografii ul. Mirowska, Mickiewicza
21. Pracownia diagnostyki kardiologicznej ul: Mirowska, Mickiewicza
22. Centrum diagnostyki i terapii endnoskopowej
23. Pracownia EEG
24. Pracownia UDP
25. Pracownia EMG
26. Pracownia Prątka Kocha
27. Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
28. Poradnia Medycyny Pracy