Tekst alternatywny

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
gru 22

Zakup i dostawa sprzętu w ramach modernizacji stanowisk miejsc pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym (16 pakietów) na potrzeby realizacji projektu pn.: ERGONOMIA W MOIM MIEJSCU PRACY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie
Wniosek zamawiającego – przedłużenie terminu związania ofertą
Data publikacji: 15.02.2021
Pobierz
Oświadczenie – przedłużenia terminu. Związania ofertą
Data publikacji: 15.02.2021
Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data publikacji: 07.01.2021
Pobierz
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
Data publikacji: 07.01.2021
Pobierz
Ogłoszenie
Data publikacji: 22.12.2020
Pobierz
SIWZ
Data publikacji: 22.12.2020
Pobierz
Załączniki
Załączniki do SIWZ
Data publikacji: 22.12.2020
Pobierz
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia do SIWZ
Data publikacji: 13.01.2021
Pobierz
Informacja z publicznego otwarcia ofert
Informacja
Data publikacji: 22.01.2021
Pobierz
Informacja Publicznego otwarcia ofert – sprostowanie
Data publikacji: 27.01.2021
Pobierz
Wyniki
Wyniki
Data publikacji: 15.03.2021
Pobierz
Informacja o ponownym wyborze oferty
Data publikacji: 26.03.2021
Pobierz