Tekst alternatywny

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
lip 13

Przetarg na świadczenie usług w zakresie transportu krwi i materiałów do badan.

Ogłoszenie
Zmiana terminu otwarcia ofert
Data publikacji: 17.07.2020
Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data publikacji: 17.07.2020
Pobierz
Ogłoszenie
Data publikacji: 13.07.2020
Pobierz
SIWZ
Data publikacji: 13.07.2020
Pobierz
Załączniki
Załączniki do SIWZ
Data publikacji: 13.07.2020
Pobierz
Zmiana Formularza asortymentowo – cenowego
Data publikacji: 15.07.2020
Pobierz
Obowiązujący formularz asortymentowo – cenowy
Data publikacji: 15.07.2020
Pobierz
Wyjaśnienia
Data publikacji: 20.07.2020
Pobierz
Załączniki nr 2 do SIWZ
Data publikacji: 20.07.2020
Pobierz
Informacja z publicznego otwarcia ofert
Informacja
Data publikacji: 23.07.2020
Pobierz
Wyniki
Informacji o unieważnieniu postępowania
Data publikacji: 06.08.2020
Pobierz