Tekst alternatywny

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

   

Przetargi

Data publikacji Przedmiot zamówienia
19/06/2020 Przetarg na dostawę materiałów opatrunkowych dla pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
08/06/2020 Przetarg na zakup i dostawę sprzętu medycznego na potrzeby realizacji projektu pn. Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w sprzęt medyczny oraz do dezynfekcji celem przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 II część.
03/06/2020 Przetarg na remonty pokryć dachowych i obróbek blacharskich w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
02/06/2020 Przetarg na dostawę produktów leczniczych dla pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie II postępowanie.
27/05/2020 Przetarg na dostawę sprzętu do zamkniętego systemu pobierania krwi w technice próżniowej dla SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
14/05/2020 Przetarg na zakup i dostawę sprzętu medycznego na potrzeby realizacji projektu pn. Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w sprzęt medyczny oraz do dezynfekcji celem przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19.
16/03/2020 Przetarg na dostawę odzieży i obuwia roboczego medycznego i technicznego dla pracowników SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
03/03/2020 PRZETARG NA ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I TRANSPORTU ZWŁOK OSÓB ZMARŁYCH W SP ZOZ MIEJSKIM SZPITALU ZESPOLONYM W CZĘSTOCHOWIE(II – postępowanie)
14/02/2020 PRZETARG NA ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I TRANSPORTU ZWŁOK OSÓB ZMARŁYCH W SP ZOZ MIEJSKIM SZPITALU ZESPOLONYM W CZĘSTOCHOWIE
12/02/2020 Przetarg na dostawę gazów medycznych w butlach oraz ciekłego tlenu medycznego dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala zespolonego w Częstochowie.
04/02/2020 Przetarg na świadczenie usług w zakresie transportu materiałów do badań i krwi, transportu sanitarnego specjalistycznego pacjentów, transportu sanitarnego pacjentów z ratownikiem medycznym, transportu sanitarnego pacjentów z sanitariuszem, transportu w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie II postępowanie
31/01/2020 Przetarg na wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji serwisowych oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.
27/01/2020 Przetarg na dostawę artykułów papierniczo – biurowych i niszczarek dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
03/01/2020 Przetarg na świadczenie usług w zakresie transportu materiałów do badań i krwi, transportu sanitarnego specjalistycznego i lekarskiego pacjentów, transportu sanitarnego pacjentów z ratownikiem medycznym, transportu sanitarnego z sanitariuszem, transportu w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
09/12/2019 Przetarg na dostawę taśm podcewnikowych, systemów ginekologicznych oraz protez jąder.
03/12/2019 Przetarg na dostawę implantów dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
02/12/2019 Przetarg na dzierżawę koncentratorów tlenu do domowego leczenia tlenem dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 – II Postępowanie
19/11/2019 Przetarg na dzierżawę koncentratorów tlenu do domowego leczenia tlenem dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15
08/11/2019 Przetarg na wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji serwisowych oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie