SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

   

Przetargi

Data publikacji Przedmiot zamówienia
24/05/2021 Przetarg na dzierżawę powierzchni w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolony w Częstochowie o łącznej powierzchni 3m2 usytuowanych w obiektach przy ul. Mirowskiej o łącznej powierzchni 1m2, Mickiewicza o łącznej powierzchni 1m2 oraz ul.Bony o łącznej powierzchni 1m2.
28/12/2020 Przetarg na świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu zwłok osób zmarłych w SP ZOZ MIEJSKIM SZPITALU ZESPOLONYM W Częstochowie
28/12/2020 Wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji serwisowych oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej w SP SOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie
22/12/2020 Zakup i dostawa sprzętu w ramach modernizacji stanowisk miejsc pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym (16 pakietów) na potrzeby realizacji projektu pn.: ERGONOMIA W MOIM MIEJSCU PRACY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
22/12/2020 Przetarg na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów: transportu krwi i materiałów do badań, transportu sanitarnego specjalistycznego pacjentów, transportu sanitarnego pacjentów z ratownikiem medycznym, transportu sanitarnego pacjentów z sanitariuszem, transportu w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, opieki lekarskiej w transporcie sanitarnym realizowanym przez Zespoły Ratownictwa Medycznego dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
04/12/2020 Dostawa implantów dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
04/11/2020 Dostawa siatek chirurgicznych i staplerów dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
30/09/2020 Przetarg na dostawę nici chirurgicznych dla pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie (IV pakiety).
23/09/2020 Przetarg na dostawę materiałów i środków do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie (V Pakietów).
23/09/2020 Przetarg na dostawę środków dezynfekcyjnych dla pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie z podziałem na 2 pakiety.
23/09/2020 Przetarg na świadczenie usługi archiwizacji dokumentacji medycznej dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
20/08/2020 Przetarg na dostawę środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie ( druga część) 5 pakietów
13/08/2020 Przetarg na dostawę środków dezynfekcyjnych środków dla pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie (część pierwsza) z podziałem na 4 pakiety
10/08/2020 Przetarg na zakup szyny MPC i sterylizatora plazmowego realizowanego w ramach zadania pn. Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.
07/08/2020 Przetarg na świadczenie usług w zakresie transportu krwi i materiałów do badań dla potrzeb miejskiego szpitala zespolonego II postępowanie .
30/07/2020 Przetarg na zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby realizacji projektu pn. Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w sprzęt medyczny oraz do dezynfekcji celem przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 Część III
15/07/2020 Przetarg na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – III postępowanie
13/07/2020 Przetarg na świadczenie usług w zakresie transportu krwi i materiałów do badan.
07/07/2020 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 – Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – zakup respiratorów