SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Praktyki / Staże

Zarządzeniem Dyrektora nr 12/16 dnia 1 marca 2016r. wszedł w życie nowy Regulamin praktyk studenckich, praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i innych form kształcenia zawodowego przeprowadzanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie. Regulamin określa m.in. jednolity wzór wniosku, który starający się o odbycie praktyki jest zobowiązany przedłożyć, terminy składania podań i przebiegu spraw w niniejszym zakresie, wysokość odpłatności za odbywanie zajęć praktycznych i inne regulacje w niniejszym zakresie, do których personel Szpitala oraz osoby starające się o odbycie praktyki muszą się stosować.

Treść Zarządzenia, Regulaminu oraz niezbędne wzory wniosków znajdują się w niniejszej zakładce

Współpraca z UJD
Cennik za praktyki Pobierz plik
Oświadczenie Pobierz plik
Wniosek Pobierz plik
Regulamin praktyk Pobierz plik
Zarządzenie nr 12 / 16 – praktyki Pobierz plik
Współpraca z UJD
Deklaracja nauczyciela akademickiego Pobierz plik
Deklaracja innej osoby do prowadzenia zajęć Pobierz plik
Oświadczenie Pobierz plik

This will close in 20 seconds