Tekst alternatywny

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Zapytania ofertowego pn. Dzierżawa aparatu do hemofiltracji dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie Wraz z zabezpieczeniem w materiały zużywalne.”

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 30.11.2023 Pobierz Umowa Data publikacji: 30.11.2023 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 30.11.2023 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 30.11.2023 Pobierz Załączniki Załącznik nr 1 – OPZ Data publikacji: 30.11.2023 Pobierz Formularz asort. cenowy. Materiały zużywalne Data publikacji: 30.11.2023 Pobierz Formularz asort. cenowy. Dzierżawa hemofiltratora Data publikacji: 30.11.2023 Pobierz

Dostawa odnowienia licencji na oprogramowanie CISCO ISE dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w ilości 350 szt

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 29.11.2023 Pobierz Umowa Data publikacji: 29.11.2023 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 29.11.2023 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 29.11.2023 Pobierz Załączniki Załącznik nr 1 – OPZ Data publikacji: 29.11.2023 Pobierz

Zapytanie ofertowe na Remont pomieszczeń szpitalnych w zakresie wynikającym z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie – Malowanie sal chorych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym w szpitalu Przy ul. Mickiewicza 12.

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 29.11.2023 Pobierz Umowa Data publikacji: 29.11.2023 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 29.11.2023 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 29.11.2023 Pobierz Załączniki Specyfikacja techniczna Data publikacji: 29.11.2023 Pobierz Przedmiar robót Data publikacji: 29.11.2023 Pobierz

Zapytanie ofertowe na modernizację w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – Modernizacja sanitariatu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym w szpitalu przy ul. Mickiewicza 12.

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 29.11.2023 Pobierz Umowa Data publikacji: 29.11.2023 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 29.11.2023 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 29.11.2023 Pobierz Załączniki Specyfikacja techniczna Data publikacji: 29.11.2023 Pobierz Przedmiar robót Data publikacji: 29.11.2023 Pobierz

Naprawa systemów oddymiania w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 28.11.2023 Pobierz Umowa Data publikacji: 28.11.2023 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 28.11.2023 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 28.11.2023 Pobierz Załączniki Opis przedmiotu zamówienia Data publikacji: 28.11.2023 Pobierz

Przegląd techniczny, konserwacja stacji redukcyjno-pomiarowych gazu ziemnego wraz z wykonaniem próby szczelności instalacji gazowej w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 23.11.2023 Pobierz Umowa Data publikacji: 23.11.2023 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 23.11.2023 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 23.11.2023 Pobierz Załączniki Opis przedmiotu zamówienia Data publikacji: 23.11.2023 Pobierz Załącznik do formularza ofertowego Data publikacji: 23.11.2023 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 01.12.2023 Pobierz