SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Geriatrycznej Miejskiego Szpitala Zespolonego.

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 05.09.2023 Pobierz Wyniki Unieważnienie konkursu ofert Data publikacji: 21.09.2023 Pobierz

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie na udzielenie zamówienia na świadczeń zdrowotnych w z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego.

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 06.07.2023 Pobierz Wyniki Ogłoszenie Data publikacji: 20.07.2023 Pobierz

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu gruźlicy i chorób płuc w Miejskim Szpitalu Zespolonym.

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 21.06.2023 Pobierz Unieważnienie Data publikacji: 30.06.2023 Pobierz

Ogłoszenia o uzupełniającym konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej w Miejskim Szpitalu Zespolonym.

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 21.06.2023 Pobierz Unieważnienie Data publikacji: 30.06.2023 Pobierz

Ogłoszenia o uzupełniającym konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, udzielanych w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 21.06.2023 Pobierz Unieważnienie Data publikacji: 30.06.2023 Pobierz

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii w Miejskim Szpitalu Zespolonym.

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 20.06.2023 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 07.07.2023 Pobierz