SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie ul.  Mirowska   15  ogłasza  przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu dla SP Z.O.Z Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie ul. Mirowska 15 Drukuj lub PDF