SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na wykonanie II etapu robót budowlanych

Miejski Szpital Zespolony SP ZOZ   w Częstochowie ul.  Mirowska   15  ogłasza  przetarg nieograniczony na wykonanie II etapu robót budowlanych pn. Rozbudowa Pawilonu „C” o funkcje Bloku Operacyjnego i Oddział Intensywnej Terapii.                       (Kod CPV- 45.00.00.00-7 ,  45.40.00.00-1) Drukuj lub PDF

Przetarg nieograniczony na transport i utylizację odpadów medycznych

Miejski Szpital Zespolony SP ZOZ  w Częstochowie ul. Mirowska 15 ogłasza przetarg nieograniczony (do 60.000 Euro) na transport i utylizację odpadów medycznych z obiektów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15. (KOD CPV- 90.12.12.00-3,            90.10.00.00-8) Drukuj lub PDF

Przetarg na wywóz nieczystości stałych

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15 ogłasza przetarg nieograniczony (do 60.000 €) dot. wywozu nieczystości stałych z jednostek Miejskiego Szpitala Zespolonego. Drukuj lub PDF

Konkurs ofert na świadczenie zdrowotne na rok 2006

Miejski Szpital Zespolony przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne na rok 2006 Drukuj lub PDF

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

Miejski Szpital Zespolony SP ZOZ w Częstochowie ul. Mirowska 15  ogłasza  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ  LEKÓW (XIV PAKIETÓW) DLA MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W CZĘSTOCHOWIE UL.MIROWSKA 15 (Kod CPV- 24.40.00.00- 8,   24.41.00.00-1,   24.42.21.00-1,  24.41.20.00-5,  24.41.50.00-6) Drukuj lub PDF

Przetarg na wynajem pomieszczeń

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na wynajem pomieszczeń o powierzchni 110m2 i 48 m2 usytuowanych na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mickiewicza 12 i ul. Bony 1/3 w Częstochowie z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych z zakresu radiologii. Drukuj lub PDF