SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie poszukuje lekarza na stanowisko: Lekarz kierujący Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (p.o Ordynatora)

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie poszukuje lekarza na stanowisko: Starszy asystent/ Asystent

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Miejskiego Szpitala Zespolonego.

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 27.05.2021 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 10.06.2021 Pobierz

Przetarg na dzierżawę powierzchni w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolony w Częstochowie o łącznej powierzchni 3m2 usytuowanych w obiektach przy ul. Mirowskiej o łącznej powierzchni 1m2, Mickiewicza o łącznej powierzchni 1m2 oraz ul.Bony o łącznej powierzchni 1m2.

OGŁOSZENIE – Ogłoszenie – SWU+wzór oferty – Umowa ZAŁĄCZNIKI – Załącznik nr 1 – Mirowska – Załącznik nr 2 – Mickiewicz – Załącznik nr 3 – Bony

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych benzyny i oleju napędowego dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 21.05.2021 Pobierz Umowa Data publikacji: 21.05.2021 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 21.05.2021 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 21.05.2021 Pobierz Załączniki Formularz asortymentowo-cenowy Data publikacji: 21.05.2021 Pobierz Opis przedmiotu zamówienia Data publikacji: 21.05.2021 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 27.05.2021 Pobierz

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny stacji redukcyjno-pomiarowych gazu ziemnego, przegląd i kalibracja systemów detekcji gazu wraz z wymianą zaworów odcinających oraz wymianą czujnika płomienia w palniku kotła parowego użytkowanego w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie” – II postępowanie

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 18.05.2021 Pobierz Umowa Data publikacji: 18.05.2021 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 18.05.2021 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 18.05.2021 Pobierz Załączniki Formularz asortymentowo-cenowy Data publikacji: 18.05.2021 Pobierz Załącznik nr 1 Data publikacji: 18.05.2021 Pobierz Załącznik nr 2 Data publikacji: 18.05.2021 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 28.05.2021 Pobierz