SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Paź 14

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

WARUNKI UDOSTĘPNIANIA  DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA JEJ UDOSTĘPNIANIE

 1. Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością Szpitala. Przy przyjęciu do Szpitala pacjent jest informowany o przysługujących mu prawach, w tym również o prawie do dokumentacji medycznej.
 2. Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta na zewnątrz Szpitala organom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów następuje na podstawie decyzji Dyrektora Szpitala lub osoby przez niego upoważnionej, z zachowaniem poufności i ochrony danych osobowych
 3. Szpital ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną podmiotom wskazanym w przepisach odrębnych, w tym w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w Szpitalu na pisemny wniosek pacjenta, którego dotyczy, lub jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci pacjenta – osoby upoważnionej przez pacjenta za życia, w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.
 5. Dokumentację udostępnia się również w formie wyciągów, odpisów lub kopii, chyba, że uprawniony organ żąda udostępnienia oryginałów dokumentacji. Wydanie oryginałów dokumentacji następuje za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
 6. W przypadku wydania oryginałów dokumentacji w Szpitalu należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę.
 2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień rentowych określonych w odrębnych przepisach.
 3. Maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji ustalana jest zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 159, poz. 742, z 2013 r. poz. 1245.) i podawana do publicznej wiadomości.
 4. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej składa się w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym Szpitala.
 5. We wniosku należy uwzględnić formę odbioru dokumentacji. W przypadku przesłania jej drogą pocztową, koszty przesłania ponosi wnioskodawca.
 6. Szczegółowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej określa Dyrektor Szpitala w drodze zarządzenia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r.,  poz. 159)

Do pobrania:

wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

Comments (25)

Add a comment
 1. Pingback: Order Viagra Online 08/05/2020

  sildenafil

  generic sildenafil

 2. Pingback: cheap erectile dysfunction pills online 20/05/2020

  pills for ed

  erectile dysfunction medication

 3. Pingback: over the counter erectile dysfunction pills 24/05/2020

  erection pills that work

  male ed pills

 4. Pingback: pills for erection 28/05/2020

  buy ed pills online

  best ed pills non prescription

 5. Pingback: cialis 20 mg 01/06/2020

  cialis for sale

  buy cialis generic

 6. Pingback: canada pharmacy 07/06/2020

  canada online pharmacy

  cvs pharmacy

 7. Pingback: best online casino for money 30/06/2020

  casinos

  free slots

 8. Pingback: casino slots 02/07/2020

  red dog casino

  hollywood casino online real money

 9. Pingback: what is viagra 05/07/2020

  buy cheap viagra

  order viagra

 10. Pingback: slot games online 06/07/2020

  online casino

  casino games online

 11. Pingback: play for real online casino games 09/07/2020

  play for real online casino games

  casino

 12. Pingback: instant loans 14/07/2020

  pay day loans

  payday loans

 13. Pingback: loan online 17/07/2020

  payday loans online

  online payday loans

 14. Pingback: payday loans online 20/07/2020

  payday loans online

  loans online

 15. Pingback: viagra cost 23/07/2020

  viagra for sale

  viagra for sale

 16. Pingback: hollywood casino online 24/07/2020

  winnavegas

  Gem ready for use Casino websites amidst commodious benefit best real money casinos online casino war csgo jackpot low bets elegant fringe benefit for unusual participant

 17. Pingback: online real money casinos 27/07/2020

  online casino free spins without deposit

  Choice networked Casino sites plus commodious perk online roulette virtual mobile casinos for real money free video poker games best slot game for ios unique premium for late superjock

 18. Pingback: Planet7 28/07/2020

  foxwoods resort casino

  Flower accessible by computer Casino sites plus substantial tip CafeCasino slot planet best online casino sites for real money country club premium for state-of-the-art rookie

 19. Pingback: betfair casino online 28/07/2020

  monte carlo casino

  Select on the Internet Casino sites including heavyweight perk free slots online casino $10 min deposit google casino games licensed bounty for different amateur

 20. Pingback: new cialis 30/07/2020

  cialis buy

  buy cialis

 21. Pingback: cialis buy 01/08/2020

  cialis 20

  cialis to buy

 22. Pingback: cialis buy 04/08/2020

  cialis buy

  cialis 5 mg

 23. Pingback: online casino no download 06/08/2020

  planet 7 oz no deposit bonus

  Nonpareil hooked up Casino sites upon enormous plus great bonus online casinos casino echtgeld top betting sites in the world eleanore full gift for different opponent

 24. Pingback: 5 mg cialis 07/08/2020

  5 mg cialis

  cialis buy

 25. Pingback: real online casino 10/08/2020

  online slots real money

  casino