SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Kierownictwo Szpitala

 

Stanowisko: Imię i Nazwisko:
Dyrektor Naczelny Wojciech Konieczny
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Dariusz Kopczyński
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Technicznych Zbigniew Szyszko
Kierownik Działu Administracyjno – Organizacyjnego Karina Szewczyk
Kierownik Działu Kadr i Płac Jolanta Radolińska
Główny Księgowy Małgorzata Guzik
Pielęgniarka Naczelna Joanna Dziedzic
Pełnomocnik ul. Mickiewicza Marek Harasim
Pełnomocnik ul. Bony Monika Wolnowska
Przewodniczący Rady Społecznej i Szpitala Ryszard Szczuka