SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
kwi 8

Zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w trybie „ZAPYTANIA OFERTOWEGO”

Na wykonanie i dostawę materiałów reklamowych stanowiących element promocji projektu pn. ,,Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie” (II).

OGŁOSZENIE

WYJAŚNIENIA

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU