SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
lut 27

ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP (t. j.: Dz. U. z 2013 r, poz.907 z póżn. zm.)

Na wykonanie i dostawę materiałów reklamowych stanowiących element promocji projektu pn. ,,Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie”

WYJAŚNIENIA

OGŁOSZENIE WYNIKÓW