SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
kw. 21

Zapytanie Ofertowe – Powtórne dostawa artykułów hydraulicznych

Dostawa artykułów hydraulicznych – 1 Pakiet.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie
Ppis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIKI

Formularz asortymentowo – cenowy
Formularz oferty
Umowa

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki