SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Zapytanie ofertowe na zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji na potrzeby realizacji projektu pn.: Śląskie Pomaga, którego celem jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 23.07.2020
Pobierz
Umowa
Data publikacji: 23.07.2020
Pobierz
Formularz oferty + oświadczenie RODO
Data publikacji: 23.07.2020
Pobierz
Załączniki
Opis przedmiotu zamówienia – wersja edytowalna
Data publikacji: 23.07.2020
Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia
Data publikacji: 23.07.2020
Pobierz
Informacja o RODO
Data publikacji: 23.07.2020
Pobierz
Wyjaśnienia
Pytania i odpowiedzi
Data publikacji: 28.07.2020
Pobierz
Wyniki
Wyniki
Data publikacji: 07.08.2020
Pobierz