SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Lis 30

Zapytanie ofertowe na zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji dla personelu na potrzeby realizacji projektu grantowego „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – II postępowanie

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 30.11.2020
Pobierz
Umowa
Data publikacji: 30.11.2020
Pobierz
Formularz oferty + oświadczenie RODO
Data publikacji: 30.11.2020
Pobierz
Informacja RODO dla zamawiającego
Data publikacji: 30.11.2020
Pobierz
Załączniki
Opis przedmiotu zamówienia – wersja edytowalna
Data publikacji: 30.11.2020
Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia
Data publikacji: 30.11.2020
Pobierz
Wyniki
Wyniki
Data publikacji: 08.12.2020
Pobierz