SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Kwi 3

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów elektrycznych przeznaczonych do bieżących konserwacji w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów elektrycznych przeznaczonych do bieżących konserwacji w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 03.04.2020
Projekt Umowy – 03.04.2020
Formularz ofertowy – 03.04.2020

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy – 03.04.2020

WYNIKI

Wyniki – 20.04.2020