SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Gru 4

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego (4 pakiety) na potrzeby realizacji projektu pn.: “Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj – jutro lepsza praca niż dzisiaj” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania “Modernizacja stanowisk pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie”(VI postępowanie).

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 04.12.2019
Umowa – 04.12.2019
Opis przedmiotu zamówienia – 04.12.2019

ZAŁĄCZNIKI

. Formularz oferty + oświadczenie RODO – 04.12.2019
. Informacja o RODO dla zamawiającego – 04.12.2019

WYNIKI

Wyniki – 13.12.2019