SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Cze 12

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego (2 pakiety) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj – jutro lepsza praca niż dzisiaj” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania „Modernizacja stanowisk pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie”(VII postępowanie).