SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Cze 12

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego (2 pakiety) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj – jutro lepsza praca niż dzisiaj” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania „Modernizacja stanowisk pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie”(VII postępowanie).

Zapytanie ofertowe – 12.06.2020
Umowa – 12.06.2020
Formularz oferty + oświadczenie RODO – 12.06.2020
Opis przedmiotu zamówienia – 12.06.2020
Opis przedmiotu zamówienia pakiet nr 1 – 12.06.2020
Opis przedmiotu zamówienia pakiet nr 2 – 12.06.2020
. Informacja o RODO dla zamawiajacego – 12.06.2020

WYNIKI

Wyniki – 02.07.2020