SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Mar 6

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji serwisowych oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji serwisowych oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 06.03.2020
Umowa – 06.03.2020
Formularz oferty – 06.03.2020

PAKIETY

Pakiety – 06.03.2020

ZAŁĄCZNIKI

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – 06.03.2020
Oświadczenie załącznik nr 4 – 06.03.2020

WYNIKI

Wyniki – 13.03.2020