SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
kw. 25

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług kominiarskich w obiektach Szpitali SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług kominiarskich w obiektach Szpitali SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe – 25.04.2017

ZAŁĄCZNIKI

Umowa – 25.04.2017

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki – 22.05.2017