SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Maj 11

Zapytanie ofertowe na wykonanie przez wykonawcę dla zamawiającego testów specjalistycznych aparatu RTG, zgodnie z wykazem z ust. 2.

Zapytanie ofertowe na wykonanie przez wykonawcę dla zamawiającego testów specjalistycznych aparatu RTG, zgodnie z wykazem z ust. 2.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 11.05.2020
Projekt umowy – 11.05.2020
Formularz oferty – 11.05.2020

ZAŁĄCZNIKI

Pakiet testy specjalistyczne – 11.05.2020

WYNIKI

Wyniki – 26.05.2020