SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Lip 1

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 15.000.000,00 zł

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe – zmiana
Data publikacji:01.07.2020
Pobierz
Formularz oferty
Data publikacji:01.07.2020
Pobierz
Załączniki
Uchwała nr 347.XXVII.2020 – Zatwierdzenie sprawozdania za 2019 rok
Data publikacji:01.07.2020
Pobierz
Harmonogram spłaty kredytu
Data publikacji:01.07.2020
Pobierz
Sprawozdanie finansowe MSZ za 2019 rok
Data publikacji:01.07.2020
Pobierz
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego – Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie
Data publikacji:01.07.2020
Pobierz
Sprawozdaniie finansowe na dzień 31.03.2020
Data publikacji:03.07.2020
Pobierz
Program naprawczy
Data publikacji:03.07.2020
Pobierz
Plan inwestycyjny na 2020r
Data publikacji:03.07.2020
Pobierz
Plan finansowy na 2020
Data publikacji:03.07.2020
Pobierz
Pytania i odpowiedzi
Data publikacji:03.07.2020
Pobierz
Wyniki