SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 15.000.000,00 zł

Zapytanie ofertowe
UWAGA !!! Zmiana terminu otwarcia ofert
Data publikacji:07.07.2020
Pobierz
Zapytanie ofertowe – zmiana
Data publikacji:01.07.2020
Pobierz
Formularz oferty
Data publikacji:01.07.2020
Pobierz
Załączniki
Uchwała nr 347.XXVII.2020 – Zatwierdzenie sprawozdania za 2019 rok
Data publikacji:01.07.2020
Pobierz
Harmonogram spłaty kredytu
Data publikacji:01.07.2020
Pobierz
Sprawozdanie finansowe MSZ za 2019 rok
Data publikacji:01.07.2020
Pobierz
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego – Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie
Data publikacji:01.07.2020
Pobierz
Sprawozdaniie finansowe na dzień 31.03.2020
Data publikacji:03.07.2020
Pobierz
Program naprawczy
Data publikacji:03.07.2020
Pobierz
Plan inwestycyjny na 2020r
Data publikacji:03.07.2020
Pobierz
Plan finansowy na 2020
Data publikacji:03.07.2020
Pobierz
Pytania i odpowiedzi
Data publikacji:03.07.2020
Pobierz
Pytania i odpowiedzi II
Data publikacji:06.07.2020
Pobierz
Dane uzupełniające do sprawozdań finansowych SP ZOZ
Data publikacji:06.07.2020
Pobierz
Rb-Z IV kw 2019
Data publikacji:06.07.2020
Pobierz
Rb-Z I Kw 2020
Data publikacji:06.07.2020
Pobierz
Rb-NDS IV Kw 2019
Data publikacji:06.07.2020
Pobierz
Rb-NDS I Kw 2020
Data publikacji:06.07.2020
Pobierz
Rb-N IV kw 2019
Data publikacji:06.07.2020
Pobierz
Rb-N I Kw 2020
Data publikacji:06.07.2020
Pobierz
Rb-28S Kw 2019
Data publikacji:06.07.2020
Pobierz
Rb-28S I Kw 2020
Data publikacji:06.07.2020
Pobierz
Rb-27S IV Kw 2019
Data publikacji:06.07.2020
Pobierz
Rb-27S I Kw 2020
Data publikacji:06.07.2020
Pobierz
Zudziały w spółkach miejskich – stan na 31.12.2018 i 31.12.2019
Data publikacji:06.07.2020
Pobierz
Zporęczenia – stan na 31.12.2019
Data publikacji:06.07.2020
Pobierz
Zporęczenia – stan na 31.12.2018
Data publikacji:06.07.2020
Pobierz
Zkredyty i pożyczki – stan na 31.12.2019
Data publikacji:06.07.2020
Pobierz
Zkredyty i pożyczki – stan na 31.12.2018
Data publikacji:06.07.2020
Pobierz
Uchwała nr 4200/VI/212/2019
Data publikacji:06.07.2020
Pobierz
Uchwała nr 4200/VI/210/2019
Data publikacji:06.07.2020
Pobierz
Uchwała nr 4200/VI/27/2020
Data publikacji:06.07.2020
Pobierz
Uchwała nr 4200/VI/26/2020
Data publikacji:06.07.2020
Pobierz
Opinia RIO w spr. sprawozdania za 2019 rok
Data publikacji:06.07.2020
Pobierz
Pytania i odpowiedzi III
Data publikacji:07.07.2020
Pobierz
Sprawozdanie Finansowe 2018 rok
Data publikacji:10.07.2020
Pobierz
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019 rok
Data publikacji:10.07.2020
Pobierz
Uchwała zatwierdzajaca sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Data publikacji:10.07.2020
Pobierz
Pytania i odpowiedzi III
Data publikacji:14.07.2020
Pobierz
Wyniki
Unieważnienie zapytania ofertowego
Data publikacji:24.07.2020
Pobierz