SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Lip 24

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 15.000.000,00 zł – II postępowanie

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Data publikacji:24.07.2020
Pobierz
Formularz ofertowy
Data publikacji:24.07.2020
Pobierz
Załączniki
Harmonogram spłaty kredytu
Data publikacji:24.07.2020
Pobierz
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów
Data publikacji:30.07.2020
Pobierz
Struktura zobowiązań
Data publikacji:30.07.2020
Pobierz
Sprawozdanie z badania – Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie
Data publikacji:30.07.2020
Pobierz
Sprawozdanie finansowe MSZ za 2019 rok
Data publikacji:30.07.2020
Pobierz
Sprawozdanie finansowe MSZ za 2018 rok
Data publikacji:30.07.2020
Pobierz
Pytania i odpowiedzi
Data publikacji:30.07.2020
Pobierz
Rachunek zysków i strat 2019-20
Data publikacji:30.07.2020
Pobierz
Bilans za 2019 i 2020
Data publikacji:30.07.2020
Pobierz
Odpowiedzi na pytania
Data publikacji:12.08.2020
Pobierz
Wyniki