SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
wrz 23

Zapytanie ofertowe na Świadczenie usługi w zakresie transportu sanitarnego pacjentów: Transport z Ratownikiem Medycznym dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 23.09.2021
Pobierz
Umowa
Data publikacji: 23.09.2021
Pobierz
Formularz ofertowy
Data publikacji: 23.09.2021
Pobierz
Informacja o RODO
Data publikacji: 23.09.2021
Pobierz
Załączniki
Formularz asortymentowo-cenowy
Data publikacji: 23.09.2021
Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia
Data publikacji: 23.09.2021
Pobierz
Wykaz środków transportu – Ratownik medyczny
Data publikacji: 23.09.2021
Pobierz
Wykaz personelu do realizacji zadania
Data publikacji: 23.09.2021
Pobierz
Wyniki
Wyniki
Data publikacji: 05.10.2021
Pobierz