SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Lis 7

Zapytanie Ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie Ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 07.11.2018

ZAŁĄCZNIKI

Formularz-oferty – 07.11.2018
Opis przedmiotu zamówienia – 07.11.2018
Informacja RODO

WYJAŚNIENIA

Odpowiedzi na pytania – zmiana terminu otwarcia ofert – 13.11.2018
Aktualne Numery telefonów – 13.11.2018

WYNIKI

Wyniki – 22.11.2018