SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
cze 29

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradczych polegających na przygotowaniu Miejskiego Szpitala Zespolone do wprowadzenia standardów Akredytacyjnych

OGŁOSZENIA

Zapytanie ofertowe – 29.06.2017
Umowa – 29.06.2017
Zapytanie pełnomocnictwo – 29.06.2017
Formularz oferty – 29.06.2017

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Protokół – 06.07.2017