SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Mar 8

Zapytanie ofertowe na świadczenie na rzecz Zamawiającego – usługi transportu sanitarnego w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Zapytanie ofertowe na świadczenie na rzecz Zamawiającego – usługi transportu sanitarnego w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

SPROSTOWANIE – 12.03.2018
Zapytanie ofertowe – 08.03.2018
Umowa – 08.03.2018
Formularz oferty – 08.03.2018

ZAŁĄCZNIKI

Formularz asortymentowo – cenowy – 08.03.2018

WYNIKI

Wyniki – 14.03.2018