SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Gru 23

Zapytanie ofertowe na serwis systemu informatycznego szpitala – Infomedica/AMMS wraz z wdrożeniem nowego Rachunku Kosztów dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Data publikacji:23.12.2020
Pobierz
Umowa
Data publikacji:23.12.2020
Pobierz
Informacja o RODO dla zamawiającego
Data publikacji:23.12.2020
Pobierz
Załączniki
Załącznik nr 1
Data publikacji:23.12.2020
Pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Data publikacji:23.12.2020
Pobierz
Wyniki
Wyniki
Data publikacji:31.12.2020
Pobierz