SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Lip 7

Zapytanie ofertowe na remonty Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – w zakresie remontu Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii.

Zapytanie ofertowe na remonty Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie– w zakresie remontu Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii.

OGŁOSZENIA

Zapytanie ofertowe – 07.07.2017

ZAŁĄCZNIKI

Umowa – 07.07.2017
Specyfikacja techniczna – 07.07.2017
Przedmiar – 07.07.2017
Formularz oferty – 07.07.2017

WYNIKI

Wyniki – 01.08.2017