SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Wrz 7

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny urządzeń kotłowni gazowo-olejowych użytkowanych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie wraz z systemami detekacji gazu.

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny urządzeń kotłowni gazowo-olejowych użytkowanych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie wraz z systemami detekacji gazu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 07.09.2018
Umowa – 07.09.2018
Formularz ofertowy – 07.09.2018

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1 – 07.09.2018
Załącznik do Formularza ofertowego – 07.09.2018

WYNIKI

Wyniki – 18.09.2018