SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Lut 16

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny stacji redukcyjno-pomiarowych gazu ziemnego, przegląd i kalibracja systemów detekcji gazu wraz z wymianą zaworów odcinających oraz wymianą czujnika płomienia w palniku kotła parowego użytkowanego w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Data publikacji:16.02.2021
Pobierz
Umowa
Data publikacji:16.02.2021
Pobierz
Formularz ofertowy
Data publikacji:16.02.2021
Pobierz
Załączniki
Załącznik nr 1
Data publikacji:16.02.2021
Pobierz
Załącznik nr 2
Data publikacji:16.02.2021
Pobierz
Załącznk do formularza ofertowego – dla Pakietu nr 2
Data publikacji:16.02.2021
Pobierz
Informacja o RODO
Data publikacji:16.02.2021
Pobierz
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia nr 1
Data publikacji:23.02.2021
Pobierz
Wyjaśnienia nr 2
Data publikacji:05.03.2021
Pobierz