SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Kwi 25

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny, konserwacja i naprawa systemów oddymiania i sygnalizacji p/poż użytkowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.(II – postępowanie)

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny, konserwacja i naprawa systemów oddymiania i sygnalizacji p/poż użytkowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.(II – postępowanie)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe
Projekt umowy
Formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznk do formularza ofertowego dla Pakietu Nr 1 – klapy
Załącznk do formularza ofertowego dla Pakietu Nr 2 – Schrack bez SOR i Geriatria

WYNIKI

Wyniki – 13.05.2019