SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Lut 20

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń p/poż użytkowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń p/poż użytkowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 20.02.2019
Umowa – 20.02.2019
Formularz ofertowy – 20.02.2019

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1 – gaśnice i hydranty – 20.02.2019
Załącznik Nr 2 – gaśnice samochodowe – 20.02.2019
Załącznik do Formularza ofertowego dla Pakietu Nr 1 – 20.02.2019
Załącznik do Formularza ofertowego dla Pakietu Nr 2 – 20.02.2019

WYNIKI

Wyniki – 27.02.2019