SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Lut 29

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń p.poż użytkowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń p.poż użytkowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 28.02.2020
Umowa – 28.02.2020
Formularz ofertowy – 28.02.2020

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik do Formularza ofertowego dla Pakietu Nr 1 – gaśnice i hydranty – 28.02.2020
Załącznk do Formularza ofertowego dla Pakietu Nr 2 – klapy oddymiające – 28.02.2020
Załącznk do Formularza ofertowego dla Pakietu Nr 3 – system sygnalizacji ppoż – 28.02.2020
Załącznik do Formularza ofertowego dla Pakietu Nr 4 – gaśnice samochodowe – 28.02.2020

Załącznik Nr 1 – gaśnice i hydranty – 28.02.2020
Załącznik Nr 2 – systemy oddymiające – 28.02.2020
Załącznik Nr 3 – systemy sygnalizacji p_poż – 28.02.2020
Załącznik Nr 4 – gaśnice samochodowe – 28.02.2020

WYNIKI

Wyniki – 11.03.2020