SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Maj 25

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń p/poż. użytkowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie” – II postępowanie

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń p/poż. użytkowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie” – II postępowanie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 25.05.2020
Projekt umowy – 25.05.2020
Formularz ofertowy klapy + Schrack – 25.05.2020

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 2 – klapy oddymiające – 25.05.2020
Załącznik Nr 3 – system sygnalizacji ppoż – 25.05.2020
Załącznk do formularza ofertowego dla Pakietu Nr 2 – klapy oddymiające – 25.05.2020
Załącznk do formularza ofertowego dla Pakietu Nr 3 – system sygnalizacji ppoż – 25.05.2020

WYNIKI

Wyniki – 24.06.2020
Sprostowanie do protokołu z wynikami – 24.06.2020