SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Lip 30

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny, konserwacja agregatów wody lodowej Clivet, wentylacji mechanicznej w Pracowniach RTG i klimatyzatorów ściennych oraz naprawa urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych użytkowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 30.07.2020
Pobierz
Umowa
Data publikacji: 30.07.2020
Pobierz
Formularz oferty
Data publikacji: 30.07.2020
Pobierz
Załączniki
Załącznik Nr 1 – naprawa klimatyzacji
Data publikacji: 30.07.2020
Pobierz
Załącznik Nr 2 – przeglądy wentylacji RTG
Data publikacji: 30.07.2020
Pobierz
Załącznik Nr 3 – klimatyzatory ścienne
Data publikacji: 30.07.2020
Pobierz
Załącznik do formularza ofertowego dot. Pakietu Nr 1
Data publikacji: 30.07.2020
Pobierz
Rzut instalacji OAiIT, Sterylizacja
Data publikacji: 30.07.2020
Pobierz
Projekt wentylacji RTG – Szpital Bony
Data publikacji: 06.08.2020
Pobierz
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia nr 1
Data publikacji: 06.08.2020
Pobierz
Wyjaśnienia nr 2
Data publikacji: 06.08.2020
Pobierz