SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Lip 16

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny i naprawę urządzeń kotłowni gazowo-olejowych użytkowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie wraz z systemami detekcji gazu.

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny i naprawę urządzeń kotłowni gazowo-olejowych użytkowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie wraz z systemami detekcji gazu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 16.07.2019
Umowa – 16.07.2019
Formularz ofertowy – 16.07.2019

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik do formularza ofertowego dla kotłowni – 16.07.2019
Załącznik Nr 1 – przegląd kotłowni – 16.07.2019

WYNIKI

Wyniki – 31.07.2019