SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Lut 8

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny i naprawa systemu sygnalizacji p/poż użytkowanego w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Data publikacji:08.02.2021
Pobierz
Umowa
Data publikacji:08.02.2021
Pobierz
Formularz ofertowy
Data publikacji:08.02.2021
Pobierz
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia nr 1
Data publikacji:16.02.2021
Pobierz
Załączniki
Załącznik nr 1 – Systemy schrack
Data publikacji:08.02.2021
Pobierz
Załącznik do formularza ofertowego – system sygnalizacji ppoż
Data publikacji:08.02.2021
Pobierz
II piętro – zablokowane klapy oddymiające
Data publikacji:11.02.2021
Pobierz
Informacja o RODO
Data publikacji:08.02.2021
Pobierz
Wyniki
Wyniki
Data publikacji:19.02.2021
Pobierz