SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Paź 29

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny i konserwację stacji uzdatniania wody użytkowanych w kotłowniach Szpitali i Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowi

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie-ofertowe – 29.10.2019
Umowa – 29.10.2019
Formularz oferty – 29.10.2019

ZAŁĄCZNIKI

Formularz asortymentowo cenowy – 29.10.2019
Opis przedmiotu zamówienia – 29.10.2019

WYNIKI

Wyniki – 15.11.2019