SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny i konserwacja agregatów próżniowych użytkowanych w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie”.

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny i konserwacja agregatów próżniowych użytkowanych w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 10.03.2020
Projekt umowy – 10.03.2020
Formularz ofertowy – 10.03.2020

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik do formularza ofertowego dla Pakietu nr 1 – 10.03.2020
Załącznik do formularza ofertowego dla Pakietu nr 2 – 10.03.2020
Załącznik nr 1 – 10.03.2020
Załącznik nr 2 – 10.03.2020

WYNIKI

Wyniki – 20.04.2020