SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Kwi 4

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny i konserwacja agregatów prądotwórczych oraz zasilaczy UPS użtykowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny i konserwacja agregatów prądotwórczych
oraz zasilaczy UPS użytkowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 04.04.2019
Projekt Umowy – 04.04.2019
Formularz ofertowy – agregaty i UPSy – 04.04.2019

ZAŁĄCZNIKI

załącznik do formularza ofertowego – 04.04.2019
Załącznik Nr 1 – 04.04.2019

WYNIKI

Wyniki – 16.04.2019