SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Paź 25

Zapytanie ofertowe na naprawę urządzeń i instalacji solarnych użytkowanych w Miejski Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe na naprawę urządzeń i instalacji solarnych użytkowanych w Miejski Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 25.10.2018
Projekt umowy – 25.10.2018
Formularz ofertowy – 25.10.2018

ZAŁĄCZNIK

Załącznik Nr 1 – 25.10.2018
Załącznik Nr 2 – 25.10.2018

WYNIKI

Wyniki – zapytanie naprawa urządzeń solarnych – 12.11.2018