SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Wrz 1

Zapytanie ofertowe na modernizację sieci kanalizacji deszczowej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – IV etap”

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Data publikacji:01.09.2020
Pobierz
Umowa
Data publikacji:01.09.2020
Pobierz
Formularz oferty
Data publikacji:01.09.2020
Pobierz
Załączniki
Specyfikacja
Data publikacji:01.09.2020
Pobierz
Przedmiar
Data publikacji:01.09.2020
Pobierz
Wyniki
Wyniki
Data publikacji:09.09.2020
Pobierz