SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Cze 9

Zapytanie ofertowe na modernizację Oddziału Udarowego zlokalizowanego w Pawilonie „C” szpitala przy ul. Mirowskiej 15 wraz z wydzieleniem punktu pielęgniarskiego wraz z stanowiskiem przygotowania leków.

Zapytanie ofertowe na modernizację Oddziału Udarowego zlokalizowanego w Pawilonie „C” szpitala przy ul. Mirowskiej 15 wraz z wydzieleniem punktu pielęgniarskiego wraz z stanowiskiem przygotowania leków.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 09.06.2020
Umowa – 09.06.2020

ZAŁĄCZNIKI

Specyfikacja Techniczna – 09.06.2020
Formularz oferty – 09.06.2020
Przedmiar – 09.06.2020

WYNIKI

Wyniki – 23.06.2020