SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
cze 6

Zapytanie ofertowe na modernizację obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego

„Modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego” w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowejrozbudowy pawilonu „B” Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie poprzez utworzenie nowego zewnętrznego ciągu komunikacyjnego – pionowego (budowa nowego szybu windowego umożliwiającego transport pomiędzy oddziałem a blokiem operacyjnym) w budynku oraz przebudowę Oddziału Urologii wraz z utworzeniem dodatkowych sal łóżkowych, Sali operacyjnej i zakupem kompleksowego wyposażenia”

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe – 06.06.2017
Założenia do dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 06.06.2017
Projekt umowy – 06.06.2017
Formularz-oferty – 06.06.2017

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki – 19.06.2017