SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
cze 9

Zapytanie ofertowe na modernizację obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na modernizację obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonegow Częstochowie w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa energetycznego poprzez zabezpieczenie części teleinformatycznej w razie awarii prądu.

OGŁOSZENIA

Zapytanie ofertowe – 09.06.2017
Umowa – 09.06.2017
Formularz oferty – 09.06.2017

ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty – 09.06.2017
Załącznik nr 1 – Specyfikacja – 09.06.2017

WYNIKI

Wyniki – 23.06.2017